Op een ondernemende manier wil EFAST enerzijds een bescheiden bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede door in te zetten op voedselzekerheid. Dit door een circulair economisch landbouwmodel dat pleit voor op stal gehouden vee en boslandbouw. Hieronder vind je een overzicht van onze economische activiteiten. Bekijk ze voor meer informatie.

Naast het circulaire landbouwmodel geloven we met EFAST dat Senegal nood heeft aan vertrouwen en sociale investeringen op lokaal en nationaal niveau. Bekijk je mee weten over onze visie en hoe we dit in de praktijk proberen toe te passen.