Ontwikkeling door sociaal investeren


Met EFAST geloven we dat sociaal ondernemen en sociaal investeren kan leiden tot verdere ontwikkeling, welvaartsoverdracht en het opbouwen van sociaal kapitaal. Door te investeren in jobcreatie kunnen eigenwaarde, zelfgeloof en het verruimen van eigen keuzes verder bloeien.

De pijlers van EFAST

  • Economisch gezond en rendabel ondernemen
  • Creëren van waardig werk
  • Financiële autonomie
  • Stimuleren van eigenwaarde en zelfgeloof
  • Eigenaarschap
  • Betaalbaar kapitaal
  • Duurzame boslandbouw
  • Slow is beautiful

Uitdagingen in Senegal

Voedselonzekerheid

Familiale landbouw en veeteelt – agriculture et élevage – gaan hand in hand in Senegal. Meer dan 70% van de Senegalese bevolking genereert er dan ook zijn inkomen uit. Toch slaagt Senegal er niet in de eigen bevolking te voeden met de lokale productie. Ongeveer de helft van het voedsel wordt jaarlijks ingevoerd. Dit maakt Senegal heel kwetsbaar voor internationale prijsschommelingen en houdt een grote afhankelijkheid van het buitenland in stand.

Veel te lage opbrengsten in functie van de beschikbare oppervlakte liggen aan de basis van deze voedselonzekerheid. Water is de meest vermelde en zichtbare oorzaak, maar fundamenteel is het gebrek aan humus – organische stof in de bodem – het probleem. Loslopend vee, broussebranden en de intensieve monoculturen liggen aan de basis van het lage humusgehalte. Met een demografische groei in Senegal van meer dan 3% blijft de vraag dan ook hoe Senegal, en bij uitbreiding heel West-Afrika, zich in de toekomst zal voeden.